Цех за производство на биопелети – Костиево


Продукт: Омега – 2013
12 / 6.5 / 51.5 м

Продукт: Септра – 2013
12 / 6 / 60 м