Логистичен център – Стара Загора


Продукт: Септра – 2015
44 / 7.2 / 60 м

Продукт: Quinto – 2015
24 / 5.8 / 60 м