Производствена сграда – София


Продукт: Омега – 2010
7.6 / 4.8 / 22.5 м

стоманена конструкция - Омега