Изграждаме нова сграда, тип „Астра“ върху 4000 кв.м.

Изграждаме нова сграда, тип „Астра“ върху 4000 кв.м.

Започнахме изграждане на нова сграда, тип „Астра“ за „Булминерал“ ООД в гр. Брезник.

Бъдещият склад за метали е разположен върху 4000 квадратни метра, с височина на улука 10м. В него ще има 2 крана с по 10 тона товароподемност.

240 сгради за 8 минути

240 сгради за 8 минути

Всяка година Фризомат изгражда много проекти по цял свят.

От селскостопански, складови, и производствени конструкции до най-големите индустриални сгради. В 8 минути Вие ще получите ясна представа за различните системи конструкции, както и всички приложения.