240 сгради за 8 минути

240 сгради за 8 минути

Всяка година Фризомат изгражда много проекти по цял свят.

От селскостопански, складови, и производствени конструкции до най-големите индустриални сгради. В 8 минути Вие ще получите ясна представа за различните системи конструкции, както и всички приложения.