Корпоративен филм за Фризомат
2 хангара ударно построени на границата с Турция
Монтаж на защитна стена