Когато избирате решение, Вие заслужавате най-доброто. Най-доброто решение, най-доброто качество, най-добрата услуга. За да Ви осигурим най-доброто, ние избрахме пътя на изцяло интегрирания производствен процес.

Правейки почти всичко сами, ние можем да контролираме и управляваме целия процес. Над 90% от елементите в нашите сгради са произведени от нашите работници. От метален лист до завършена сграда. Ние се грижим за всяка стъпка. Всеки отделен работник по света е обучен и ръководен съгласно високите изисквания на Фризомат.

Сградите на Фризомат са произведени в съответствие с най-високите стандарти. Все пак, Вие заслужавате най-доброто.

Производството на конструкцията Ви се извършва в 4 стъпки:

  • Изглаждане на щрипса
  • Перфориране на стоманата
  • Валцуване на профила
  • Отрязване на профилите

Конструкции, стенни и покривни обшивки, всичко е произведено съгласно най-високи изисквания. Всяка стъпка в процеса има вграден качествен контрол. Преди пакетиране всеки елемент е проверен и одобрен.

Новаторски, качествени стоманени компоненти. Удоволствието е наше.