Омега+ - Топлоизолации и адаптации

С недостижива цена на квадратен метър, Омега+ предлага и някои интересни опции. Те дават възможност за изграждането на сграда, която съответства на вашите нужди и вашия бюджет.

Топлоизолации:

Alkreflex: базова топлоизолация, която предотвратява конденза и предпазва от екстремни температури.

Стандартни опции.

  • Различни видове пешеходни врати и прозорци
  • Широки плъзгащи се врати
  • Вентилационни отвори
  • Странични врати и разширения