Сградите на Фризомат са дълготрайни.

Влаганите материали са внимателно подбрани. Ние използваме само стомана от най-високо качество. Поцинкована високоякостна стомана S390 за носещите профили, стомана S280 със силикон-полиестерно покритие за обшивките.

Почти всяка конструкция e от единични или двойни, 100% поцинковани, студено валцувани ∑ профили. Стандартното цинково покритие от 275 g/m2 гарантира дълготрайност на сградата. Скелетът на сградите Омега и Ипсилон е защитен с цинково-хромна боя, нанесена с ванно потапяне.

Отделът за качествен контрол проверява всяка част на Вашата сграда. След одобряване, елементите се пакетират внимателно. Камионите или контейнерите се товарят от обучен персонал. Рискът от повреда е намален до минимум.

Всяка сграда се проектира от нашия инженерен отдел. Веднъж одобрен, подробен план за изпълнение влиза в действие. Подробна спесификация се изпраща на различните машини, които произвеждат елементите на сградата. Всяка отделна стъпка е внимателно проверена. Вашият уникален проектен номер прави всяка стъпка и всеки елемент изцяло проследими.

Изцяло интегрираният процес на Фризомат гарантира не само най-доброто качество на материалите. Монтажни екипи на Фризомат монтират Вашата сграда. Добре обучени професионалисти, които познават сградата изцяло.

Качество от Фризомат, гарантирано навсякъде по света.